decizie-impunere-pitesti.jpgEmise în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului fiscal, Deciziile de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport și a taxei de salubrizare se transmit, începând cu luna februarie a anului 2024, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către contribuabilii persoane fizice şi juridice. Aceste decizii cuprind obligaţiile fiscale pentru anul 2024, conform situaţiei existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

Termenele de plată pentru obligațiile fiscale aferente anului 2024 sunt până la:
- 31 martie 2024 (inclusiv);
- 30 septembrie 2024 (inclusiv).

În cuprinsul deciziei de impunere există o Notă, în care se precizează: „În situația în care, până la primirea prezentei, ați achitat obligațiile fiscale, vă mulțumim!”, iar într-o altă Notă se precizează: „Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri/terenuri/mijloace de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2024, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie 2024 inclusiv, se acordă o bonificație de 10%”.

Pe versoul deciziei sunt informaţii privind alternativa plăţii impozitelor şi taxelor locale online cu cardul bancar, prin Internet şi POS fără comision, modalităţile de obţinere a parolei de acces pentru plata prin Internet, termenele de plată, programul de încasări pentru plăţile prin numerar sau POS, precum şi informaţii despre poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale – PAD.

De asemenea, precizăm că persoanele fizice și persoanele juridice care dețin în proprietate construcții cu destinație de locuință primesc și Înștiințare privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, împreună cu decizia de impunere.

Primăria Municipiului Piteşti oferă alternativa plăţii online a impozitelor şi taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar, prin Internet, fără comision, la adresele: www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro, ambele sisteme fiind disponibile şi funcţionând 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Există posibilitatea să apară şi unele neconcordanţe în ceea ce priveşte numele destinatarului de la o anumită adresă sau înscrierea unor obligaţii fiscale datorate faptului că:

a) unele persoane fizice sau juridice nu au depus declaraţiile fiscale în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
- intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
- se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului datorat;
- intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului;
- intervin schimbări privind numele şi prenumele, în cazul contribuabilului - persoană fizică, sau schimbări privind denumirea, în cazul contribuabilului - persoană juridică.

b) unele persoane fizice sau juridice care au dobândit sau care au înstrăinat bunuri impozabile nu au declarat şi nu au prezentat actele translative ale dreptului de proprietate la compartimentele de impozite şi taxe locale în vederea efectuării operaţiunilor de înregistrare/scădere, în/din evidenţă, după caz;

c) nu a fost efectuată dezbaterea succesiunilor;

d) unele persoane care şi-au schimbat domicilul/sediul ca urmare a înstrăinării clădirii nu au solicitat modificarea adresei în actul de identitate/certificatul de înmatriculare al societăţii şi nu au solicitat transferarea mijlocului de transport la noua adresă de domiciliu/sediu.

În toate aceste cazuri şi în situaţiile în care există nelămuriri în legătură cu deciziile de impunere, contribuabilii se pot adresa compartimentelor de impozite şi taxe locale, după cum urmează :
• pentru persoane fizice: la centrul de încasare situat în Bd. Republicii, nr. 81, bl. G1, precum și la celelalte centre de încasare, la telefon: 0248.707.422 sau la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
• pentru persoane juridice: la centrul de încasare situat în Bd. Republicii, nr. 81, bl. G1, la telefon: 0248.708.530 sau la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

CONTACT

Despre Noi

Pe site-ul financiarpress.ro veti gasi stiri de ultima ora din domenii de interes public. In fiecare zi va aducem cele mai importante stiri din judetul Arges si nu numai. Va oferim exclusivitati si informatii de cea mai buna calitate si va vom tine la curent cu ceea ce se intampla in domeniul financiar si economic, atat pe plan local cat si national. Lucruri care vor avea impact asupra vietii dumneavoastra vor fi prezentate in mod impartial pentru a intelege si a fi informati asupra masurilor care se iau de catre decidentii politici si veti afla primii evenimentele de interes.