evaziune.jpgMai multe modificări referitoare la reglementările contabile pe care trebuie să le respecte ONG-urile urmează să fie operate de Ministerul Finanțelor (MF) printr-un ordin pus recent în dezbatere publică.

Ca să se aplice, proiectul de ordin trebuie adoptat de MF și publicat în Monitorul Oficial. Documentul conține propuneri pentru modificarea Ordinului MF 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Acesta va produce efecte începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2023. Însă entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic vor aplica noile prevederi începând cu primele situaţii financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2024.

Iată ce noutăți pregătește MF:

1. La regulile generale de evaluare, proiectul vine cu precizări suplimentare referitoare la costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație. Reglementările actuale stabilesc că capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităților necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricație, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia. Aici se precizează, în mod suplimentar, că un activ este pregătit pentru utilizarea sa prestabilită atunci când construirea fizică a activului este terminată, chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua. Iar dacă mai sunt de făcut doar modificări minore, cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri conform specificaţiilor cumpărătorului sau utilizatorului, atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităţilor. În plus, o să scrie și că entităţile care au inclus în valoarea activelor cu ciclu lung de fabricaţie costuri ale îndatorării prezintă informaţii corespunzătoare în notele explicative la situaţiile financiare.

2. La regulile generale de evaluare, apar clarificări noi privind data începerii capitalizării costurilor îndatorării. Mai precis, se prevede că data începerii capitalizării costurilor îndatorării, ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de producţie, este data la care entitatea îndeplineşte pentru prima dată toate condiţiile următoare: suportă cheltuielile pentru activul respectiv; suportă costurile îndatorării; întreprinde activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sale prestabilite. Mai departe, se va preciza, de asemenea, că: 

o entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricaţie doar atunci când acele cheltuieli au generat plăţi în numerar, transferuri de alte active sau asumarea unor datorii purtătoare de dobândă;

activităţile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită nu cuprind numai construirea fizică a activului. Ele includ lucrările tehnice şi administrative anterioare începerii construcţiei fizice (cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii construcţiei fizice). Totuşi, asemenea activităţi exclud deţinerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate care să modifice starea activului (de exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfăşoară activităţile legate de amenajare. În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deţinut fără a fi supus unor activităţi asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare).

3. La regulile generale de evaluare, apare o precizare suplimentară despre întreruperea capitalizării costurilor îndatorării. Mai exact, o entitate trebuie să întrerupă capitalizarea costurilor îndatorării pe parcursul perioadelor prelungite în care aceasta nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricaţie. Totuși, o entitate poate suporta costuri ale îndatorării în timpul unei perioade prelungite în care ea întrerupe activităţile necesare pregătirii unui activ pentru utilizarea sa prestabilită.

4. Referitor la evaluarea inițială a imobilizărilor corporale, o să apară o completare la exemplele de costuri care se fac în legătură cu construcția unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia - la cheltuielile de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor se va preciza că sunt necesare documentele justificative care atestă efectuarea lor în legătură cu activul în cauză.

5. Se introduc, în planul de conturi general, următoarele conturi:

6121 - cheltuieli cu redevențele;

6122 - cheltuieli cu locațiile de gestiune;

6123 - cheltuieli cu chiriile;

616 - cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală. Referitor la funcțiunea sa, se prevede că cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuală care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală (401, 408);

617 - cheltuieli de management. Referitor la funcțiunea sa, se prevede că cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de management. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cheltuielile de management (401, 408);

618 - cheltuieli de consultanță. Referitor la funcțiunea sa, se prevede că cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de consultanță, aferente perioadei curente. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cheltuielile de consultanță (401, 408).

 

CONTACT

Despre Noi

Pe site-ul financiarpress.ro veti gasi stiri de ultima ora din domenii de interes public. In fiecare zi va aducem cele mai importante stiri din judetul Arges si nu numai. Va oferim exclusivitati si informatii de cea mai buna calitate si va vom tine la curent cu ceea ce se intampla in domeniul financiar si economic, atat pe plan local cat si national. Lucruri care vor avea impact asupra vietii dumneavoastra vor fi prezentate in mod impartial pentru a intelege si a fi informati asupra masurilor care se iau de catre decidentii politici si veti afla primii evenimentele de interes.