cresa.jpgPrimarul Ion Georgescu a anunțat că înscrierea copiilor  în cadrul creșelor din Mioveni pentru anul scolar 2020 – 2021 se va realiza în cursul lunii iunie, după următorul calendar:
- 1 iunie – 10 iunie - reînscrierea beneficiarilor ce au frecventat Creașa Mioveni, cu regularitate, în anul precedent, beneficiind de continuitatea serviciilor oferite;
- 11 iunie – 26 iunie – încrierea noilor beneficiari, în limita locurilor disponibile rămase.
Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
- Cerere de înscriere ( se va completa la momentul depunerii dosarului);
- Dosar plic de carton;
- Copie certificat naștere copii ( toți copiii!);
- Adeverința de la locul de muncă al ambilor părinți (obligatoriu) cu specificații privind venitul brut al fiecăruia sau adeverința care atesta urmarea unor cursuri de zi;
- Decizie de punere în plata indemnizație creștere copil;
- Copii B.I. / C.I. parinți sau apartinător legal;
- Hotărare divort sau dovada separare, pentru parintele singur (dacă este cazul);
- Adeverință medicala tip - medic de familie
- APT PENTRU INTRARE ÎN COLECTIVITATE

Depunerea dosarelor se va face personal, de către aparținătorul legal al beneficiarului, la Cresa nr.1 (Tic Pitic), în intervalul 10 – 16, în conformitate cu calendarul menționat, respectând regulile de distanțare socială impusa de către legislația în vigoare.
Pentru situațiile excepționale documentele necesare întocmirii dosarului de înscriere pot fi transmise și în format electronic, scanate, la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Soluționarea cererilor de înscriere se va face în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Funcționare al Creșelor din Mioveni, adoptat prin Hotărarea Consiliului Local Mioveni nr. 235 / 2018.
Lista cu beneficiarii eligibili va fi comunicată ulterior și afișata pe site-ul Primariei Mioveni www.emioveni.ro .
Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Primăriei Mioveni – Direcția de Asistenta Socială sau la Creșele din Mioveni.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro