mihai_georgescu.jpgConsilierul local Mihai Georgescu trece în revistă principalele momente din istoria comunei Călinești, care a împlinit astăzi 632 de ani de atestare documentară.  Comună cu oameni harnici, care s-au remarcat inclusiv prin faptele lor de arme, Călineștiul are o istorie comună, prin prisma atestării documentare și nu numai, cu municipiul reședință de județ. Consilierul Mihai Georgescu transmite un mesaj adresat tutror călineștenilor, la ceas aniversar. Astfel, chiar dacă ziua nu a putut fi sărbătorită cum se cuvine, din cauza pandemiei de coronavirus, Mihai Georgescu evocă momentele reper care au marcat existența comunei:

“La 20 mai 1388, Călinești primește prima atestare documentară, într-un hrisov emis de Mircea cel Batrân. Același document stă la baza primei atestări documentare și pentru municipiul Pitești, ceea ce nu face altceva decât să întărească faptul că cele două localități au, în mare, istorie și tradiții comune.

Comuna Călinesti își are obârșia în trecutul îndepărtat al timpului. Călineștenii se trag fără îndoială din strămoșii daci, pricepuți lucrători ai pamântului, bogat în păduri, vii și livezi. Cu peste șase veacuri în urmă, în anul 1388, Mircea cel Bătrân întărea domeniul dragei sale ctitorii, Mănăstirea Cozia, cu „o vie în hotarele Călineștiului". Este prima atestare documentară a localității, pomenită în hrisoavele domnești.

Călineștenii au fost trăitori din vechime. Recensământul din 1838, de pildă, arată că cele 194 de familii de țărani, cu 719 suflete, aveau 392 de pogoane de teren arabil și fânețe și 100 de pogoane de vie și pomet. După improprietărirea din 1864 s-a format vatra nouă de sat, de o parte și de alta a drumului București-Pitești.

La reforma administrativă din anul 1950, localității Călinesti i-a fost desprins satul Vitichesti și atașat comunei Topoloveni, azi oraș. Tot cu această ocazie i s-a alăturat fosta comună Gorganu. La reforma administrativă din anul 1968  comunei Călinești i s-au alăturat 3 foste comune: Văleni Podgoria, Vrănești și Râncaciov, comune cunoscute înca din Evul Mediu.

La Razboiul pentru Independență au participat mai mulți ostași din Călinesti. Dintre aceștia, sergentul Ion Stanciu din escadronul 4 Muscel al Regimentului 2 Călărași s-a întors de trei ori decorat. El a ținut un jurnal zilnic, ce se pastrează și astăzi, având o valoare deosebită.

În primăvara anului 1907, țăranii din Călinești, conduși de primarul comunei, Gheorghe Ionescu (Gardin) s-au răsculat împotriva arendașilor greci care nu respectau învoielile.

În primul război mondial, din Călinești au fost chemați sub arme un număr mare de ostași. Dintre aceștia, 84 au căzut pentru apărarea patriei. În octombrie 1916, pe teritoriul Călineștilor s-au dat lupte violente între trupele române, care se retrăgeau și armatele dușmane, ce înaintau spre București.

Cel de-al doilea război mondial a mobilizat din Călinesti un număr mare de ostași. Dintre acestia, 59 au căzut pe câmpurile de luptă (doi căpitani, un locotenent, doi sublocotenenți, un plutonier major, trei sergenți majori, 13 sergenți, patru caporali, trei fruntași și 30 de soldați).

Privind în trecut, avem motive să fim optimiști și să sperăm la o dezvoltare a comunei noastre și pe viitor.

La mulți ani, Călinești!”

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro