icnS-a stins din viaţă dr. ing. Constantin Antoniu Galeriu, primul director al Fabricii de Combustibil Nuclear de pe platforma ICN-FCN Mioveni, Cetățean de Onoare al orașului Mioveni din anul 2018.

În perioada 1990-1992 a condus în calitate de director general Institutul de Cercetări Nucleare – Piteşti, fiind primul director al ICN după decembrie 1989. Din februarie 1992, dupa separarea activitatii de fabricatie de cea de cercetare, a fost numit director al Fabricii de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești până în 2010, când a fost numit director program combustibil nuclear. S-a pensionat în 2011.

Primarul Ion Georgescu a ţinut să transmită un mesaj special la moartea reputatului cercetător: „Personalitate marcantă în domeniul cercetării nucleare din România, cercetător științific gradul I, inginer și doctor în tehnologia de fabricație a elementelor combustibile nucleare pentru reactorii energetici, GALERIU CONSTANTIN ANTONIU a avut o carieră remarcabilă, în care și-a adus o contribuție deosebit de importantă la dezvoltarea unei ramuri extrem de importante și unice în industria nuclearelectrică din România. Activitatea sa a fost recunoscută și apreciată de cele mai importante instituții și agenții de profil atât ale statului român, cât și la nivel european, pentru promovarea energiei nucleare în România și pentru contribuția adusă la susținerea programului nuclear românesc, prin înființarea și dezvoltarea singurei Fabrici de Combustibil Nuclear din România. Sincere condoleanțe!”

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro