asigurari.JPGViitoarele polițe obligatorii pentru locuințe vor include, pe lângă riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren, și pe cel de furtună, în baza unui document pregătit de autorități și analizat de Profit.ro. Totodată, este avut în vedere ca toate locuințele să fie asigurate, indiferent că sunt sau nu utilizate în acest scop. Proiectul a fost gândit la nivel parlamentar. Totodată, proiectul de lege prevede ca suma asigurată și prima aferentă să fie exprimate în moneda națională, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va putea să actualizeze sumele respective prin legislație secundară, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. "Pentru contractele anuale, suma asigurată care se acordă în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este: a) 100.000 lei, pentru fiecare locuință de tip A; b) 50.000 lei, pentru fiecare locuință de tip B. (2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la aliniatul (1), denumite in continuare prime obligatorii, sunt: a) 100 lei, pentru suma prevazută la aliniatul (1), litera a); b) 50 lei, pentru suma prevăzută la aliniatul (1), litera b)", se arată în proiectul de act normativ. În prezent, potrivit Legii 260/2008, toți proprietarii de locuințe au obligația de a încheia o poliță de asigurare împotriva riscurilor catastrofice (cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor) în limita sumei asigurate reprezentând echivalentul în lei a 10.000 sau 20.000 euro, în funcție de structura constructivă a locuinței asigurate. În funcție de suma asigurată, valoarea primei repezintă echivalentul în lei a 10 euro, respectiv 20 euro.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro