cadastru.jpgTerenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, curtea şi grădina din jurul acestora, se vor înscrie în cartea funciară în lipsa actelor de proprietate, potrivit noilor prevederi din Legea 377/2022, pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996.

Dreptul de proprietate al deţinătorilor construcţiilor asupra terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, curtea şi grădina din jurul acestora este prevăzut de dispoziţiile art. 23 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

Astfel, în lipsa actelor de proprietate, intabularea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, curtea şi grădina din jurul acestora se va face în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, conform prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza certificatului care atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol. Certificatul este eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat imobilul şi a documentaţiei cadastrale.

Modelul certificatului este prevăzut în Anexa 1.511 la Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

"Cererea de intabulare a dreptului de proprietate în cartea funciară, certificatul care atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, documentaţia cadastrală şi dovada plăţii tarifului aferent serviciului solicitat, stabilit conform Anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019, se depun la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pe căruie este situat imobilului." a precizat Iustin Valentin Olteanu, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş.

CONTACT

Despre Noi

Pe site-ul financiarpress.ro veti gasi stiri de ultima ora din domenii de interes public. In fiecare zi va aducem cele mai importante stiri din judetul Arges si nu numai. Va oferim exclusivitati si informatii de cea mai buna calitate si va vom tine la curent cu ceea ce se intampla in domeniul financiar si economic, atat pe plan local cat si national. Lucruri care vor avea impact asupra vietii dumneavoastra vor fi prezentate in mod impartial pentru a intelege si a fi informati asupra masurilor care se iau de catre decidentii politici si veti afla primii evenimentele de interes.