dsp_arges.jpgConform Direcției de Statistică a județului Argeș, în luna aprilie 2020 fenomenele demografice înregistrate în județul Argeș s-au caracterizat prin creșterea, faţă de luna precedentă, a natalităţii cu 11% (373 născuţi-vii înregistraţi față de 336 născuți-vii
înregistrați în luna martie 2020) și scăderea mortalităţii generale cu 15,6% (617 decese înregistrate față de 731 persoane decedate înregistrate în luna martie 2020). Din agregarea fenomenelor de natalitate și mortalitate înregistrate în luna aprilie a.c. a rezultat un spor natural negativ, diferența dintre născuții-vii și decedați fiind de 244 persoane.
Mortalitatea infantilă în județul Argeș s-a mărit în luna aprilie a.c. ajungând la 3 cazuri.
La oficiile de stare civilă au fost încheiate 49 căsătorii, cu 37 căsătorii mai puține față de luna martie 2020. Numărul divorțurilor pronunțate în luna aprilie a.c. prin hotărâri judecătorești definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 50 cazuri, cu 41 cazuri mai puține față de luna martie 2020.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro