Curs_calculator.jpg

Asociația pentru Promovarea Libertății de Informare în Comunitate - APLIC, organizează, în perioada septembrie – decembrie 2020, cursul de Operator introducere, validare și prelucrare date, cu o durată totală de 720 de ore.

Este vorba de un program de formare gratuit, în vederea realizării de activități de instruire continuă și de perfecționare în IT pentru adulți din comuna Mărăcineni, județul Argeș.

 

La finalul cursului de calificare profesională, organizat în cadrul unui proiect desfășurat cu sprijinul OMV Petrom, participanții vor dobândi competențe digitale de introducere, prelucrare și transpunere date pe suport electronic, certificate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

            Obiectivele generale ale cursului:

  • Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor;
  • Organizarea activității proprii;
  • Utilizarea echipamentelor periferice;
  • Asigurarea securității datelor/documentelor;
  • Introducerea și validarea datelor;
  • Prelucrarea datelor;
  • Transpunerea datelor pe suport electronic.

Actele necesare pentru înscrierea la curs: copie carte de identitate, copie diplomă de BAC, copie certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Evaluarea finală va consta într-un test grilă și o probă practică având la bază tematica parcursă în cadrul Programei de pregătire teoretică și practică și se va face conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulților aprobată prin Ordinul comun al Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului.

Pentru informații despre activitatea de formare desfășurată și alte detalii privind înscrierea, Asociația APLIC va sta la dispoziție la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro