panouri_solare.jpgSocietățile care își desfășoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică și termică și unitățile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intracomunitară care produc energie electrică din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru următorii 4 ani.Potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern, implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: creșterea resurselor de energie din surse de energie mai puțin exploatate, creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, precum și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an—cărbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmărește creșterea cu 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal. Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% fonduri de cofinanțare publică, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de la bugetele locale. Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investiții nu poate depăși 15 milioane euro, iar numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este de estimat la 40. Prezenta schemă se aplică până la 31.12.2020. Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderi, inclusiv întreprinderi nou înființate, ale căror conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în Statutul societății activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare Diviziunii 35: 'Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat' din codurile CAEN și unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

 

Prin sprijinul acordat se finanțează următoarele tipuri de investiții:

 

— realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz;

 

— realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei termice din apă geotermală.

 

Prezenta schemă de ajutor de stat a fost elaborată în conformitate cu Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementările comunitare și naționale, precum și ale strategiilor și politicilor naționale.

 

 

CONTACT

Despre Noi

Pe site-ul financiarpress.ro veti gasi stiri de ultima ora din domenii de interes public. In fiecare zi va aducem cele mai importante stiri din judetul Arges si nu numai. Va oferim exclusivitati si informatii de cea mai buna calitate si va vom tine la curent cu ceea ce se intampla in domeniul financiar si economic, atat pe plan local cat si national. Lucruri care vor avea impact asupra vietii dumneavoastra vor fi prezentate in mod impartial pentru a intelege si a fi informati asupra masurilor care se iau de catre decidentii politici si veti afla primii evenimentele de interes.