panou_solar_casa.jpgAdministrația Fondului pentru Mediu lansează în luna aprilie un program privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Programul se adresează UAT-urilor.

Sesiunea de depunere a dosarelor este în perioada 10 aprilie 2019 - 10 iulie 2019. Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin de 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor convenţionali. Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Suma alocată pentru finanţarea acestui Program, conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu este de 230 milioane lei. Finanţarea nerambursabilă, acordată de Autoritate, este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie. Finanţarea se acordă eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura implementării proiectului.

 

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro