PUG-Mioveni1.jpg

 

 

Consiliul Local Mioveni a aprobat noul Plan Urbanistic al Orașului. Noua documentație se poate descărca și analiza accesând site-ul primăriei la adresa http://www.emioveni.ro/pug/descarca-pug-oras, a anunțat primarul Ion Georgescu.

Odată aprobat de către Consiliul Local al orasului MIOVENI, Planul Urbanistic General constituie documentaţia de bază pentru elaborarea şi corelarea politicilor locale de dezvoltare şi pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

Totodată, Planul Urbanistic General, va condiţiona aprobarea de către Consiliul Local Mioveni a documentaţiilor PUZ, PUD.

Documentatia care stă la baza noului PUG a avut drept scop stabilirea obiectivelor, directiilor principale de actiune si măsurilor de dezvoltare a localitatii pentru o perioada de 7-10 ani pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente si a strategiei de dezvoltare macroteritoriale.

Planul Urbanistic General este un instrument operational al politicii de dezvoltare adoptată de administratia locală și care are ca scop stabilirea obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de dezvoltare urbanistică a Orașului MIOVENI şi asigurarea prin reglementări specifice a condiţiilor necesare pentru realizarea acestora, având în vedere atât etape de valabilitate de 7-10 ani, cât şi protejarea şanselor favorabile de dezvoltare în perspectiva largă a anului 2025.

Scopurile generale ale PUGului sunt legate de:

- raportul optim dintre amenajarea generala a teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor sale;

- relaţionarea localităţilor cu teritoriul administrativ şi relaţionarea suprateritorială;

- relationarea din punct de vedere functional a spatiilor;

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

- delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale sau antropice si reducerea vulnerabilitatii fondului construit (existent si viitor);

- delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, afectate de interdicţii temporare şi permanente de construire;

- evidentierea fondului construit si amenajat valoros din punct de vedere istoric si ambiental si propunerea unui sistem de protectie a acestuia;

- modernizarea şi dezvoltarea echipării şi a infrastructurii edilitare aferentă zonelor de extindere a intravilanului;

- cresterea calitatii vietii;

- activarea economiei locale;

- stabilirea reperelor necesare realizarii investitiilor de utilitate publica;

- precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi amenajate;

- crearea cadrului legal de reglementare a activitatii constructive (certificate de urbanism si autorizatii de construire);

- corelarea intereselor publice cu cele individuale.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro