farmacisti.jpgMinisterul Sănătăţii a anunțat că va organiza în perioada 7 noiembrie - 7 decembrie o sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. Potrivit unui anunţ postat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 septembrie 2018 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare. Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de minister în care s-a efectuat pregătirea.

Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare (calificativ admis/respins). În cazul în care la una dintre probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat. Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00.

Înscrierea candidaţilor la examen se va face în perioada 2-16 octombrie inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, cu excepţia atestatelor în: Acupunctură, Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească, Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile UPU, Homeopatie, Farmacie homeopată şi Implantologie. Înscrierile pentru atestatele în Acupunctură, Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească, Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile UPU, Homeopatie, Farmacie homeopată şi Implantologie, se fac în aceeaşi perioadă, respectiv între 2-16 octombrie inclusiv, prin Direcţiile de Sănătate Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea pentru respectivele programe.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro