ICN.pngInstitutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" a lansat o licitaţie de 49 milioane euro pentru a achiziţiona un sistem Vega, capabil să producă radiaţie electromagnetică, potrivit unui anunţ publicat, sâmbătă, pe platforma online SICAP. Sistemul este similar celui cu fascicule gamma, necesar implementării celei de-a doua faze a proiectului Infrastructura Luminii Extreme - Fizica Nucleară (ELI-NP) de la Măgurele, a cărui achiziţie a intrat în impas la finalul anului trecut. Firmele interesate trebuie să demonstreze că au proiectat, fabricat, livrat şi instalat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) cel puţin un produs similar, îndeplinirea acestei cerinţe urmând a fi demonstrată prin prezentarea unuia sau mai multor contracte. "Prin produs similar se întelege un sistem capabil să producă radiaţie electromagnetică precum fascicule de raze X sau de raze gama, bazat pe procesul de retroîmprăştiere a luminii laser pe fascicule de electroni acceleraţi", se arată în anunţ. Prima fază a achiziţiei, de 42 milioane euro, are în vedere proiectarea, realizarea, livrarea, instalarea, testarea şi punerea în funcţiune a sistemului VEGA, cu 40 de luni durata execuţiei. A doua fază, 7 milioane euro, presupune asistenţa tehnica în operare şi mentenaţă după finalizarea sistemului VEGA, cu 36 luni durata execuţiei. Achiziţia este finanţată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Competitivitate – POC. Tipul procedurii este licitaţie deschisă, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18 iulie. Sistemul este similar sistemului cu fascicule gamma, pentru proiectul laserului de la Măgurele, care a făcut obiectul unui contract de achiziţie publică încheiat în anul 2014 de Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" cu Asocierea EuroGammaS (EGS), având lider Institutul Naţional de Fizică Nucleară din Italia (INFN). Sistemul era destinat implementării celei de-a doua faze a proiectului Infrastructura Luminii Extreme - Fizica Nucleară (ELI-NP) de la Măgurele.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro