euro.jpgConform Direcţiei de Statistică, valoarea importurilor realizate în Argeş în luna ianuarie 2019 (ultima lună de raportare) a fost de 425 milioane euro. Desigur, se importă multe maşini şi echipamente electronice, dar haideţi să vedeţi cum, după ce ne-am pus pe butuci industria locală, am ajuns să importăm produse pe care altădată le produceam aici. Astfel, creșteri ale cifrei de import în Argeş s-au înregistrat în luna ianuarie 2019 comparativ cu luna ianuarie 2018 la șase secţiuni ale Nomenclatorului Combinat, cele mai semnificative înregistrându-se la: produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (de 3 ori), produse minerale (+53,6%), produse de lemn, plută şi împletituri din nuiele (+41,3%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (+22,4%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+19,4%) și maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+18,2%). În schimbul industriei distruse ne-am ales cu hipermarketuri...

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro