spital_operatie.jpgGuvernul va adopta miercuri o ordonanţă de urgenţă pentru completarea articolului 230 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi vor plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, se introduce la articolul 230 din Legea 95/2006 următorul text: "asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate".

Totodată, se adaugă ca prevedere inclusă în proiectul de OUG: "contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută la alin. 2 indice 1 este afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte în mod direct de către asiguraţi cu acordul prealabil în scris al acestora". Prin Contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care asiguraţii plătesc contribuţie personală  precum şi procedura de stabilire a nivelului contribuţiei personale.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro