usturoi.jpgSubvenția la usturoi crește de la 1.000 de euro la hectar la 3.000 de euro la hectar. Ministerul Agriculturii a decis să majoreze suma acordată cultivatorilor români în urma unor consultări cu legumicultorii din sector unde s-a ajuns la concluzia că cuantumul propus anterior nu acoperă tehnologia de cultură a usturoiului. Termenul limită pentru înscrierea în programul de minimis dedicat culturii de usturoi este 15 mai pentru culturile înființate în 2019. Valoarea sprijinului financiar care va fi acordat beneficiarilor este de 13.950 lei/ha, adică 3.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 15.000 euro/trei exercitii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Inițial, suma adoptată la nivel guvernamental echivala cu 1.000 de euro la hectar, banii fiind insuficienți. În decizia sa de a tripla cuantumul ajutorului de minimis pentru usturoi, Ministerul Agriculturii argumentează că această cultură are un potențial nevalorificat pe deplin în sensul existenței unor premise care să ofere producătorilor posibilitatea funcționării în condiții de piață echitabile în context concurențial. În România, suprafața cultivata cu usturoi în anul 2017 a fost de 9.974 hectare, obținându-se o producție de 55.673 tone.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro