Nicolae-Tudose-Servicii-Edilitare-pentru-Comunitate-Mioveni.jpgPrin Legea nr. 328 din 28 decembrie 2018, care modifică și completează Legea serviciilor de de transport public local nr. 92/ 2007, au fost aduse modificări importante serviciilor publice de transport persoane în unitățile  administrativ-teritoriale. Secretarul de stat Nicolae Tudose (la Ministerul Dezvoltării), fost director al Serviciului Edilitare din Mioveni, face o serie de precizări în acest sens. "Astfel, a fost abrogat Ordinul nr.  240/1614 din anul 2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport care, avantaja operatorul de transport existent pe traseu, prin acordarea de punctaje mari pentru vechimea neîntreruptă pe acel traseu. Acest lucru elimina posibilitatea atribuirii traseului unui alt operator care deținea un parc auto mai modern și presta servicii la tarife mai mici. O altă modificare importantă constă în faptul că un operator de transport public local poate efectua transport de persoane prin linii de ieșire care intră pe teritoriul localității învecinate. Prin această modificare, se rezolvă problema transportului pentru persoanele care domiciliază într-o arie administrativ-teritorială dar locul de muncă îl are în zona limitrofă ariei de domiciliu care aparține altei unități administrativ-teritoriale. De asemenea, o altă modificare constă în faptul că autoritatea administrației publice locale impune sau contractează obligații de serviciu public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive și/sau compensații de orice natură. Modificările și completările aduse de prezenta lege, stabilește cadrul juridic și instituțional pentru organizarea serviciilor publice de transport persoane, oferind posibilitatea autorităților administrației publice locale să asigure aceste servicii la un nivel ridicat și la tarife suportabile. Din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, am susținut aceste modificări și completări în Parlamentul României, la comisiile de specialitate și în plen", afirmă Tudose.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro