elevi.jpgPărinții nu vor putea da copiilor mai mult de trei prenume, iar certificatele de căsătorie plastifiate vor fi considerate nule, prevede un nou proiect de lege. Conform acestuia, cele două exemplare oficiale ale actelor de stare civilă vor putea fi completate exclusiv în format digital, urmând ca un singur exemplar să fie păstrat în format fizic. Proiectul introduce, totodată, noi termene și proceduri privind înregistrarea nașterilor, declararea deceselor, schimbării numelor sau utilizării alfabetului latin extins în transcrierea actelor de stare civilă. Legislația actuală prevede că actele de naștere, de căsătorie și de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, și se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră. Legea actuală menționează doar întocmirea în format electronic al celui de-al doilea exemplar ”de la data asigurării infrastructurii informatice necesare”. Noul proiect de lege stabilește acum că ”Exemplarul I al actelor de stare civilă întocmite la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României pot fi completate și în sistem informatic”. Totodată, de la data asigurării, la nivel național, a infrastructurii informatice necesare, exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic şi se păstrează în registre de stare civilă pe suport de hârtie exemplarul I, iar exemplarul II se întocmește numai în format electronic, atât de către ofițerii de stare civilă din țară cât de cei de la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României. Mențiunile ulterioare se înscriu în exemplarul II în format electronic de către ofițerul de satre civilă emitent și se transmit informatic la primăria care are în păstrare registrele de stare civilă exemplarul I, pentru a fi operate pe acte.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro