bani.jpgArgeşenii care au dificultăţi la plata facturilor de încălzire a locuinţei în sezonul rece pot cere statului un ajutor. Acesta se acordă sub forma unei sume cu care persoanele cu venituri reduse pot acoperi o parte din costurile pentru încălzirea locuinţei. După cum stabileşte legislaţia în vigoare, ajutorul de încălzire se acordă pentru perioada noiembrie - martie, iar cererile se pot depune anual până la 15 octombrie. Ajutorul "se acordă numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice". Sumele acordate ca ajutor de încălzire pot fi solicitate doar de către persoanele care au venituri situate sub anumite limite. Concret, pentru cheltuielile legate de energia termică, ajutorul se acordă familiilor cu un venit mediu lunar pe membru de familie de până 786 lei, iar persoanele singure trebuie să aibă un venit de cel mult 1.082 lei. Pe de altă parte, pentru a beneficia de ajutorul pentru gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, fiecare membru al familiei sau persoana singură care-l solicită nu trebuie să aibă, de principiu, un venit mediu lunar mai mare de 615 lei. Ajutorul se primeşte începând cu luna în care s-a solicitat ajutorul, dar doar dacă cererea a fost depusă până în data de 20 a lunii, altfel ajutorul se va primi pentru luna următoare depunerii cererii.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro