pesta_porcina.jpgConform datelor deținute de Prefectura Argeș, la data de 11 septembrie 2018, nu există nicio suspiciune de pestă porcină africană în județ. Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeș este în stare de alertă maximă şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia sanitară veterinară pentru combaterea pestei.

La nivelul Gărzii Forestiere teritoriale, s-au luat toate măsurile pentru a preveni şi împiedica apariţia acestui virus pe raza judeţului Argeş:

-Trasarea termenelor stabilite de Ordinul 827/2018, privind cotele de intervenţie la specia mistreţ recoltate de gestionarii fondurilor de vânătoare şi comunicarea datelor către DSVSA Argeş;

-Informarea tuturor agenţilor economici din domeniul exploatărilor forestiere prin sistemul de urmărire a masei lemnoase (SUMAL) despre măsurile ce trebuie luate în cazul identificării pe teren a exemplarelor de mistreţ cu un comportament deviant sau exemplare decedate;

-Verificarea gestionarilor fondurilor cinegetice privind realizarea cotelor de recoltă la specia de mistreţ pentru sezonul de vânătoare 2017-2018.

Reprezentanții Prefecturii precizează că eventualele cazuri de pestă porcină africană în judeţ sunt verificate şi certificate doar de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş. Doar autorităţile statului sunt cele în măsură să semnaleze, informeze şi să ia măsurile ce se impun în astfel de situaţii.

 

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro