romi.jpgRomii reprezintă o comunitate importantă din punct de vedere numeric şi în judeţul Argeş, dar şi în Piteşti. Problemele în această comunitate sunt însă multiple, aşa că guvernanţii au găsit de cuviinţă să oblige administraţiile locale să ia măsuri. Aşa au apărut experţii pentru problemele romilor la primării, dar şi mediatorii sanitari special desemnaţi pentru romi. Pe de altă parte, autorităţile locale trebuie să facă şi strategii de integrare şi creştere a calităţii vieţii romilor. La această obligaţie se aliniază şi Primăria Piteşti care propune  Consiliului Local tocmai o astfel de strategie pentru perioada 2018 - 2020. Principalele obiective sunt scăderea abandonului şcolar în rândurile copiilor romi, crearea unei baze de date cu copiii romi, derularea de proiecte educaţionale, extinderea reţelei de asistenţă medicală, prganizarea de întâlniri în care să se facă educaţie rutieră, educaţie pe linia scăderii gradului de violenţă, dar şi creşterea calităţii vieţii prin extinderea reţelelor de utilităţi. De exemplu, în Piteşti se fac astfel de proiecte pentru blocurile G1 din Războieni şi Coremi de pe Bulevardul Petrochimiştilor, acolo unde va fi înfiinţat inclusiv un centru multifuncţional pentru romi.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro