dacia-mioveni-uzina-1170x658.jpgPrelungirea perioadei de şomaj tehnic în auto va atrage pierderi suplimentare pentru industria auto locală, care în acest an s-ar fi îndreptat spre un nou maxim istoric datorită celor două uzine, Ford şi Dacia.

Din cauza epidemiei însă cele mai multe fabrici rămân închise la nivelul lunii aprilie. Perioada de şomaj tehnic a industriei auto din Româ­nia continuă şi după data de 6 aprilie, cel mai pro­babil şi după data de 4 mai, în con­textul în care pandemia continuă să se extindă, iar marile pieţe euro­pene rămân puternic afec­ta­te. După Pirelli, care a anunţat pe 1 apri­lie extinderea perioadei de şomaj teh­nic, Dacia a arătat că nu reia pro­ducţia pe 6 aprilie, cum fusese anterior anunţat. „În contextul propagării corona­vi­ru­sului la nivel global şi al evo­lu­ţiei crizei sanitare, Groupe Renault Româ­nia, în acord cu partenerii sociali, pre­lun­­geşte perioada de întrerupere a ac­ti­vi­tăţii de producţie de la uzinele din Mioveni. În vederea reluării acesteia, compa­nia acţionează pentru a aplica măsuri co­res­punzătoare, care să asigure anga­jaţilor protecţie în desfăşurarea activi­tă­ţii“, au declarat oficialii Groupe Re­nault România. Angajaţii şi partenerii de business vor fi informaţi despre acti­vităţile Groupe Renault România, în ceea ce privește redemararea producţiei.

Astfel, Asociaţia Constructo­rilor de Auto­mobile din România (ACAROM) estimează o pierdere la nivel de industrie de 124 milioane de euro pe zi.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro