Farmacia.jpgÎn conformitate cu Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr.1, desfășurată în data de 29.05.2019, Farmaceutica Argeşfarm S.A. face plata dividendelor către acționarii Farmaceutica Argeșfarm S.A. înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2019. Valoarea brută a dividendului este de 0,0802136 lei/acțiune. Impozitul pe dividende va fi calculat și reținut de Farmaceutica Argeșfarm S.A. din dividendul brut. Acesta va fi plătit la bugetul de stat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Plata în numerar a dividendelor se face începând cu data de 11.08.2019 la casieria Farmaceutica Argeșfarm S.A. Plata se face în baza actului de identitate. În cazul persoanelor fizice care nu se prezintă personal la ghișeu, ci mandateaza o altă persoană, plata se va face împuternicitului în baza procurii speciale autentificată la notar și a actului de identitate al împuternicitului.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro