salarii-state.jpgPotrivit art.147 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora (...) sunt obligate să depună LUNAR Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

           Termen: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Potrivit art.147 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin excepție de la prevederile alin.1, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2), în calitate de  angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun TRIMESTRIAL Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului

     Termen : până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

           Conform prevederilor art.80 alin. (2) din Codul fiscal, ...impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat și reținut la data efectuării plății acestor venituri, se plătește, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii și venituri asimilate salariilor:

     a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;

     b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

     c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

     d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

     Persoanele si entitatile care in anul 2023 au obligatia depunerii TRIMESTRIALE a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate si nu doresc sa opteze pentru regimul LUNAR, iar in anul 2022 au figurat cu perioada fiscala LUNARA POTRIVIT LEGII sau LUNARA PRIN OPTIUNE, trebuie sa depuna formularul 010/020/070/700 cu perioada fiscala TRIMESTRU.

Termen : până la data de 16 ianuarie 2023 (art.88 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, art.147 alin.4 si alin.9 din Codul fiscal)

      Persoanele si entitatile care in anul 2023 au obligatia depunerii LUNARE a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, iar in anul 2022 au figurat cu perioada fiscala TRIMESTRU sau LUNARA PRIN OPTIUNE, trebuie sa depuna formularul 010/020/070/700 cu perioada fiscala LUNARA POTRIVIT LEGII. (art.147 alin.1 din Codul fiscal)

       Termen : până la data de 16 ianuarie 2023

       Persoanele si entitatile care in anul 2023 au obligatia depunerii TRIMESTRIALE a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pot opta pentru regimul LUNAR de declarare , prin depunerea formularului 010/020/070/700, completand la perioada fiscala LUNARA PRIN OPTIUNE.

      Termen : până la data de 31 ianuarie 2023 (art.147 alin.8 din Codul fiscal)

     Persoanele si entitatile care in anul 2023 au obligatia depunerii TRIMESTRIALE a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, iar in anul 2022 au figurat cu perioada fiscala TRIMESTRU nu depun formularul 010/020/070/700. 

     Persoanele si entitatile care in anul 2023 au obligatia depunerii TRIMESTRIALE a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate si  doresc sa opteze pentru regimul LUNAR, iar in anul 2022 au figurat cu perioada fiscala  LUNARA PRIN OPTIUNE, nu depun formularul 010/020/070/700.

     Persoanele si entitatile care in anul 2023 au obligatia depunerii LUNARE a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, iar in anul 2022 au figurat cu perioada fiscala LUNARA, nu depun formularul 010/020/070/700. 

     Persoanele și entitățile  care au optat pentru depunerea declarației LUNAR pot trece la regimul de declarare începând cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus opțiunea.

     Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit si impozit pe veniturile microîntreprinderilor care se înființează în cursul anului aplică regimul TRIMESTRIAL de declarare începând cu anul înființării dacă, odată cu declarația de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. (art.147 alin.10 din Codul fiscal).

CONTACT

Despre Noi

Pe site-ul financiarpress.ro veti gasi stiri de ultima ora din domenii de interes public. In fiecare zi va aducem cele mai importante stiri din judetul Arges si nu numai. Va oferim exclusivitati si informatii de cea mai buna calitate si va vom tine la curent cu ceea ce se intampla in domeniul financiar si economic, atat pe plan local cat si national. Lucruri care vor avea impact asupra vietii dumneavoastra vor fi prezentate in mod impartial pentru a intelege si a fi informati asupra masurilor care se iau de catre decidentii politici si veti afla primii evenimentele de interes.