spital_judetean.jpgConform raportului Curţii de Conturi publicat recent şi referitor la activitatea desfăşurată de instituţiile publice în anul 2018, au fost depistate nereguli şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti.

Un prim aspect semnalat de către auditori este acela că "s-au plătit necuvenit în luna mai 2018 drepturi de natură salarială în sumă estimată de 100.720 lei, reprezentând sume compensatorii cu caracter tranzitoriu acordate peste nivelul prevăzut de lege".

De asemenea, "s-a plătit necuvenit către o societate comercială suma totală estimată de 17.896 lei, reprezentând contravaloarea unor articole de deviz, care, în fapt, trebuiau suportate de către executantul lucrării conform prevederilor contractuale, respectiv, lucrările executate care privesc efectuarea de probe la instalațiile realizate la obiectivul RK instalații de apă caldă și căldură Spital 2".

În plus, "nu au fost stabilite, evidențiate și achitate contribuții de asigurări sociale și contribuții de asigurări sociale de sănătate în sumă estimată de 367.467 lei, aferente drepturilor de natură salarială reprezentând sume compensatorii tranzitorii, acordate personalului în perioada mai – noiembrie 2018".

Totodată, inspectorii Curții de Conturi au mai descoperit că "nu a fost justificată și supusă spre aprobarea consiliului județean necesitatea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, dat fiind faptul că în cadrul entității publice exista un compartiment juridic în execuția bugetară a anului 2018 angajarea acestor cheltuieli efectuându-se cu nerespectarea prevederilor OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative". Altfel spus, probabil trebuia "omenit" vreun apropiat al conducerii...
Auditorii au dispus recuperarea sumelor plătite ilegal.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro