spital.jpgEvoluția fenomenelor demografice din județul Argeș înregistrate în luna iunie a.c. s-a caracterizat prin reducerea faţă de luna precedentă atât a natalităţii cu 14,5% (388 născuţi-vii înregistraţi față de 454 născuți-vii înregistrați în luna mai 2019), cât și a mortalităţii generale cu 10,9% (542 decese înregistrate față de 608 decese înregistrate în luna mai 2019). Comparativ cu luna iunie 2018 se constată o reducere a numărului de născuți-vii înregistrați cu 8,7% (-37 persoane), numărul deceselor fiind mai mic cu 8,4% (-50 persoane decedate). Din agregarea fenomenelor de natalitate și mortalitate înregistrate în luna iunie 2019 a rezultat un spor natural negativ (-154 persoane) similar cu luna anterioară și o diferență de 13 persoane comparativ cu luna iunie 2018. În luna iunie a.c. au fost înregistrate şi 5 cazuri de mortalitatea infantilă, cu 2 cazuri mai multe atât față de luna mai 2019, cât și față de luna iunie 2018.