burse.jpgConsiliul Judeţean Argeş se va reuni pe 12 septembrie 2019 într-o şedinţă extraordinară în care vor fi aprobate mai multe proiecte de actualizare a devizelor privind modernizări şi extinderi la spitalele din Piteşti. De asemenea, va fi aprobat şi un proiect privind avizarea Ghidului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România. Suma alocată în acest an este de 500.000 lei şi va fi împărţită unităţilor de cult pe bază de proiecte care vor fi evaluate şi vor primi punctaje.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro