constructii.jpegÎn vederea diminuării numărului de persoane care desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat un număr de 108 de controale. Astfel, la 8 angajatori au fost identificate prestând muncă nedeclarată un număr de 31 de persoane. Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 500.000 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor sunt: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; netransmitere contract individual de muncă în Revisal. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe sunt comerţ, confecţii, prelucrare lemn, service auto, alimentaţie publică, transport, spălătorii auto, construcţii, proteţie şi pază.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro