master_mioveni.jpgFacultațile Energetică și Inginerie Industrială și Robotică ale Universitatii Politehnica din Bucuresti vor aduce in Mioveni, pentru al noualea an consecutiv, doua specializari pentru masterat: Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila  și Conceptie și Management în Productică .

Reamintim că locurile sunt fără taxă. Cursurile se vor desfasura în Mioveni, iar laboratoarele, în Bucuresti.

Dosarul de admitere trebuie să conțină următoarele acte:

1) Fişa de înscriere tip(obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii);

2) Două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

3) Diploma de bacalaureat, în original;

4) Diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2019 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

5) Foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

6) Certificatul de naştere, în copie legalizată;

7) Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

8) Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (numai dacă este cazul schimbării numelui);

9) Buletin/carte de identitate, în copie;

10) Plata taxei de admitere – se plătește la secretariat, la locul înscrierii ( 100 lei pentru sesiunea din septembrie);

11) Dosar plic.

În cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naştere trebuie să fie consemnat în paranteză şi numele din buletinul/cartea de identitate.

 Cei interesați se pot  înscrie până la data 3 septembrie 2019.

Informaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0733.100.998.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro