b_750_350_16777215_00_images_constructii.jpgControalele inspectorilor muncii din Argeş vor urmări, în ultimul trimestru al anului 2018, mai ales respectarea legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi a obligaţiilor legale din domeniul relaţiilor de muncă dintre angajatori şi salariaţi. În esenţă, autorităţile vor verifica în ce măsură sunt protejaţi salariaţii la locul de muncă şi dacă raporturile de muncă sunt legale întru totul. Informaţiile figurează în programul anual de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru perioada octombrie - decembrie 2018. Altă campanie de controale face referire la supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, aceasta fiind desfăşurată în conformitate cu programul coordonat de Comisia Europeană.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro