bani.jpgMinisterul Energiei a comandat un studiu referitor la instituirea unui nou mecanism de sprijin pentru producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, potrivit unui anunţ al instituţiei. "Obiectivul schemei de sprijin este de a mări capacitatea de producere în cogenerare (producţie simultană de energie electrică şi termică-n.red.) şi de a menţine capacităţile existente care mai pot beneficia de sprijin pentru operare până în 2033", se arată în principiile generale pentru elaborarea noii scheme de ajutor de stat, trecute în caietul de sarcini. Ministerul Energiei va plăti circa 161.000 de lei pentru acest studiu. Cel care îl va elabora "va trebui să identifice mai multe scenarii privind potenţialul de utilizare a cogenerării de înaltă eficienţă, pentru a putea fi stabilit un potenţial realizabil în contextul economic naţional. Potrivit principiilor, va exista un mecanism de sprijin prin licitaţii, la care va trebui să se califice capacităţile noi, care vor avea acces la schema de sprijin timp de cinci ani şi vor beneficia de ajutor de stat timp de maximum 10 ani de la intrarea lor în funcţiune, dar şi un mecanism de spijin fără licitaţii, de care pot beneficia capacităţi noi, de sub 500kW, capacităţi de peste 25 MW (cu respectarea reglementărilor europene) şi, mai important, "capacităţile de cogenerare existente, pentru care există cerere de energie termică utilă şi care au beneficiat de schema de sprijin pentru cogenerare actuală".

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro