b_750_350_16777215_00_images_export.jpgLa nivelul judeţului Argeş, în luna noiembrie 2017 - ultima pentru care sunt date disponibile - exporturile de mărfuri au însumat aproximativ 540 milioane euro, în scădere ușoară față de luna octombrie 2017 (-7,9%) și în ușoară creștere comparativ cu luna noiembrie 2016 (+2,5%). Ponderea semnificativă (85,8%) în valoarea totală a exporturilor, a fost deţinută de două secţiuni din Nomenclatorul Combinat: secţiunea mijloace de transport (59,0%), secţiunea maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (26,8%). Topul principalelor cinci țări partenere ale județului Argeș în luna noiembrie 2017 la export a fost următorul: Franța (14,3%), Federația Rusă (10,7%), Maroc (8,1%), Italia (8,0%), Germania (7,3%). Dacia este cel mai mare exportator al judeţului şi ţării.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro