b_750_350_16777215_00_images_PFA.jpgPersoanele fizice autorizate (PFA) și ceilalți contribuabili ce obțin venituri din activități independente, investiții sau chirii, printre altele, vor datora contribuția la sănătate (CASS) chiar dacă veniturile lor extra-salariale nu vor depăși într-un an, cumulat, plafonul de 22.800 de lei, adică nivelul a 12 salarii minime brute. Concret, aceste persoane vor fi obligate să plătească 10% din echivalentul a șase salarii minime brute. Noul mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale în cazul persoanelor fizice este inclus într-un proiect de ordonanță de urgență. Potrivit prevederilor în vigoare la acest moment, CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent (sau estimează că vor realiza în anul curent), din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor (chirii), din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 de lei pentru anul fiscal 2018).

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro