b_750_350_16777215_00_images_deszapezire-A1.jpgPersoanele care beneficiază de ajutor social trebuie să facă anumite munci de interes local, la solicitarea primarului. Un exemplu e chiar deszăpezirea străzilor din localitate, mai ales că, zilele acestea, aproape toată țara este afectată de ninsori și viscol. Cum autoritățile nu reușesc să deblocheze toate drumurile afectate, ajutorul ar putea veni chiar de la persoanele care beneficiază de venitul minim garantat.

Persoanele care primesc ajutor social au mai multe obligații pe care trebuie să le îndeplinească. Printre altele, asistații social trebuie să efectueze anumite activități la solicitarea primarului. De exemplu, aceștia ar putea fi chemați să ajute la deszăpezirea drumurilor localității.

Obligațiile ce trebuie respectate de beneficiarii venitului minim garantat sunt stabilite de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care prevede următoarele: „Pentru sumele acordate ca ajutor social, (...) una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii”.

Concret, beneficiarul ajutorului social, apt de muncă, trebuie să lucreze în interesul localității, la solicitarea primarului, inclusiv pentru deszăpezire. Actul normativ prevede care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de o persoană pentru a fi considerată aptă de muncă: are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Dacă nu se conformează acestei obligații, dreptul beneficiarului de ajutor social poate fi suspendat. Mai mult, acesta riscă să piardă ajutorul dacă plata a fost suspendată, iar, în termen de trei luni, persoana în cauză nu și-a îndeplinit obligația citată anterior.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro