b_750_350_16777215_00_images_primaria-pitesti.jpgPrimăria Piteşti informează că a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103 din 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Ordinul prezintă în anexa 2 un model de listă de plată cu cerințe minimale și specifică faptul că modelul adoptat de fiecare asociație trebuie să fie aprobat de adunarea generală a proprietarilor.Actul normativ stabilește și procedura de arhivare a documentelor asociațiilor de proprietari și menține prevederea legală privind întocmirea situației elementelor de activ și pasiv lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro