mioveni.jpg

b_750_350_16777215_00_images_poze_2018_04_bunn.jpg

În temeiul art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 modificată şi actualizată, cu privire la asociaţii si fundaţii, C.S. DACIA MIOVENI 2012, prin Preşedinte Executiv ŞTEFAN ADRIAN, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociaţi în data de 26 aprilie 2018 ora 18.00 la sediul Clubului din Bdul Dacia nr. 3, oraş Mioveni, cu următoarea ordine de zi:

Pct. nr. 1. Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017; Raportul de activitate al conducerii clubului; Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului Director pentru exerciţiul financiar 2017.

Pct. nr. 2. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018.

Pct. nr. 3. Aprobarea Organigramei şi Statul de Functii ale clubului pentru anul 2018.

Pct. nr. 4. Aprobarea Planului Competiţional pe anul 2018.

Pct. nr. 5. Alte probleme organizatorice şi statutare pe ordinea de zi.

În  cazul în care pe data de 26 aprilie 2018 nu se întruneste cvorumul pentru validarea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a membrilor pentru data de 17 aprilie 2017, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Convocarea se publică pe ite-ul C.S. Dacia Mioveni 2012 pentru liberul acces al membrilor şi în mass-media locale.

PREŞEDINTE EXECUTIV,

Ştefan Adrian

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro