b_750_350_16777215_00_images_euro.jpgÎn prezent, România are de achitat o datorie de peste 93 miliarde euro, adică 4.650 euro pe cap de... locuitor! Chiar dacă la ultimele licitaţii de titluri de stat Ministerul Finanţelor a reuşit să vândă la cotaţii în uşoară scădere faţă de costurile de finanţare de până acum, tendinţa care se păstrează este de creştere, fapt care va conduce statul la un cost al împrumuturilor de circa 5% la sfârşitul anului dacă nu chiar mai mult. Unii analişti financiari văd vârful costurilor de finanţare pe termen lung la cel mai înalt nivel abia în 2019, de 5,5%, de exemplu, la titlurile de stat în lei emise pe o perioadă de zece ani. Economiştii spun că tendinţa de majorare a costurilor de finanţare în plan global, ieşirile de fluxuri de capital din pieţele emergente şi în dezvoltare şi aprecierea dolaruluia american vor continua, la toate aceste evoluţii contribuind, în principal, ciclul monetar post-criză din prima economie a lumii.

CONTACT

E-mail: office@financiarpress.ro